• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Aktuálně

Investice v roce 2017

V roce 2017 bude Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech investovat do obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací členských obcí více než sto milionů Kč z vlastních zdrojů. Také se bude snažit získat zdroje z dotačních programů ve výši až sedmdesát milionů Kč.

Na Karlovarsku se investice budou týkat především rozšiřování kanalizací do okrajových částí obcí i výstavby nových kanalizací v malých obcích, kde dosud chyběly. Vzájemná spolupráce členů sdružení umožňuje stavět společné kanalizace, kde více obcí využívá jednu čistírnu vybavenou nejmodernější technologií. Pro tyto investice se také daří získávat dotace z Ministerstva zemědělství a Karlovarského kraje. Kanalizaci si tak mohou dovolit i menší obce, pro které by jinak byla finančně nedostupná.

V letošním roce se s dotační podporou MZE dokončila nová kanalizace v Děpoltovicích, Mírové a Chyši. V roce 2017 bude opět s podporou MZE pokračovat dostavba kanalizace mimo jiné v Horách a Vrbici. Nový kanalizační systém se dostaví i v Dražově, tento projekt byl podpořen jak MZE, tak KÚKK.  Výstavba kanalizačního systému by se v roce 2017 měla zahájit také v Abertamech, Nových Hamrech, Štědré a Květnové.

V roce 2017 pokračuje dále rozšiřování skupinových vodovodů do částí obcí, kde dosud chybí spolehlivý zdroj pitné vody. Zahájí se výstavba nového přivaděče ze žlutického skupinového vodovodu do Dlouhé Lomnice. Na žlutický vodovod se nově napojí také Veselov a Ratiboř. Pokračovat bude dostavba vodovodní sítě v Bublavě, nový vodovod se vybuduje i ve Vojkovicích a Jakubově.

Také na Tachovsku se bude investovat do dalšího rozšiřování skupinových vodovodů. V roce 2016 se dokončil nový přivaděč z Chodové Plané do Výškova a Michalových Hor. Michalovy Hory byly původně zásobeny z podzemního zdroje, který však v létě často vysychal. Výškov neměl žádný veřejný vodovod. Novým přivaděčem se obě části městyse napojily na tachovský skupinový vodovod, zásobující více než 20 000 obyvatel tohoto regionu. Projekt byl rozdělen do dvou etap, první část byla podpořena dotací Plzeňského kraje a druhá Ministerstva zemědělství.

Problémy s nedostatečnou kapacitou zdroje vody v letních měsících mají i obce Svojšín, Nynkov a Řebří, zásobené z podzemního vrtu. Proto se v současné době připravuje projekt napojení těchto obcí na skupinový vodovod Stříbro, který by se měl začít realizovat v roce 2017. Po trase se na nový vodovodní systém v budoucnu přepojí i Lom u Stříbra.

Pokračovat budou také projekty rozšiřování kanalizací do dosud neodkanalizovaných částí obcí i výstavby nových kanalizačních systémů. V roce 2016 byly dokončeny chybějící části kanalizace ve Svojšíně, Bezdružicích nebo Studánce, kde projekt dotačně podpořilo Ministerstvo zemědělství. S podporou Plzeňského kraje se v roce 2017 dokončí kanalizace ve východní části obce Tisová. V příštím roce se dále připravuje výstavba nové kanalizace v Okrouhlém Hradišti, také se dokončí intenzifikace čistírny odpadních vod Rozvadov.

Také provozní společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary bude pokračovat v roce 2017 v investicích do modernizace využívaných technologií, mechanizace, techniky i softwarů pro další zlepšení provozních služeb. V letošním roce se na úpravně vody Březová, zásobující pitnou vodou třetinu kraje, dokončila instalace ultrafiltrace, která pomáhá zvýšit bezpečnost úpravy pitné vody. Na karlovarské čistírně se od letošního roku využívá nová technologie nízkoteplotního sušení kalů. V obou případech se jedná o první instalaci těchto moderních technologií v ČR a vzhledem k výborným provozním výsledkům se připravuje jejich využití i na dalších objektech.

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ