Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Dlouhá Lomnice má vodu ze Žlutic

Dlouhá Lomnice byla dosud zásobena pitnou vodou z místního zdroje, který byl nekapacitní a z hygienického hlediska nevyhovující. Při zvýšených odběrech vody a v letních měsících sem musela být voda dovážena. Proto byl v letošním roce vystavěn nový vodovodní přivaděč, kterým se Dlouhá Lomnice napojila na žlutický skupinový vodovod, zásobující dnes více než 15 000 obyvatel Žluticka, Toužimska, Bochovska i Konstantinolázeňska.

Žlutický skupinový vodovod byl v roce 2010 prodloužen z Bražce do Stružné, na této trase byla přitom již připravena odbočka pro vodovod do Dlouhé Lomnice. Z odbočky vede nový vodovod převážně po zemědělských pozemcích a polních cestách, dvakrát kříží komunikaci. Jeho celková délka je více než tři kilometry, jako materiál se použilo polyetylénové potrubí o průměru 110 mm. V Dlouhé Lomnici pak je nový vodovod připojen na současné potrubí, které vede od místního vodovodního zdroje.

Nový vodovod byl dokončen v srpnu 2017. Jeho realizací se zajistilo spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou pro stovku obyvatel Dlouhé Lomnice a původní nespolehlivý místní zdroj mohl být odstavem. Celkové náklady projektu dosáhly téměř dvou milionů Kč, více než polovinu jich pokryje dotace Karlovarského kraje.

Oznámení