• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

V současnosti provozuje Vodakva 97 měst a obcí v rámci provozní smlouvy s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, což představuje území o rozloze cca 3000 km2, 188 tisíc zásobovaných obyvatel a vodárenský majetek sdružení za více než 6 mld. Kč. Kromě toho provozuje Vodakva v rámci individuálních provozních smluv sedm obcí mimo Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a 22 lokalit ve vlastnictví jiných subjektů. Celkem se společnost stará o 1535 km vodovodů a 739 km kanalizací, dále o 26 úpraven pitné vody, 80 čistíren odpadních vod, 191 vodojemů, 127 čerpacích stanic pitné vody a 146 čerpacích stanic odpadních vod.

Aktuální mapa

Zobrazuje provozované obce, jejich spádové části, vodovody, kanalizace a rozdělení podle provozních středisek...

Vývoj území

Jak se rozšiřovala územní působnost Vodakvy...

Historie karlovarského vodovodu

Vývoj karlovarského vodovodního systému...

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ