• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Hlavními akcionáři Vodakvy jsou Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a mezinárodní společnost SUEZ. Oba akcionáři jsou rovnoměrně zastoupeni v orgánech společnosti. Vodakva má v současnoti 563 zaměstnanců a je rozdělena podle výrobně - místních hlediska do 22 provozních středisek: 7 provozů vodovodů, 2 provozy kanalizací, 2 provozy úpraven pitné vody, 2 čistíren odpadních vod a 2 provozy dopravy a mechanizace, dále samostatné provozy čerpacích stanic, informačních technologií a automatizace, laboratoř, technický úsek, provozní služby, ekonomický úsek a úsek organizačního rozvoje.

Akcionáři

Struktura akcionářů Vodakvy...

Orgány společnosti

Představenstvo, způsob jednání za společnost, prokurista, dozorčí rada a vedení...

Provozní střediska

Rozdělení Vodakvy na provozy podle činností...

Zaměstnanci

Volná pracovní místa...

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ