• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Odvádění odpadních vod

Veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod nemají příliš dlouhou historii, ve větší míře se začaly budovat až v druhé polovině 20. století. Obrovský rozvoj u nás zaznamenala tato oblast od začátku 21. století, v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie a s vývojem legislativy na ochranu životního prostředí. V současnosti má zhruba 70% obcí provozovaných Vodakvou vybudovaný kanalizační systém zakončený čistírnou odpadních vod, tedy zhruba 93 % obyvatel na provozovaném území. Závazek zajistit čištění odpadních vod do roku 2010 v obcích nad 2000 obyvatel, daný Českou republikou při vstupu do EU, je tedy v oblasti provozované Vodakvou zcela splněn. Nejen to, dnes je na tomto území odkanalizovaná většina obcí nad pět set obyvatel.

Vodakva provozuje celkem 726 km kanalizací, většinou se jedná o jednotnou kameninovou kanalizaci, kterou se odvádí jak splašky, tak dešťová voda.

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ