• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Přihlášení/odhlášení odběratele pro domácnost

Při změně majitele, tedy odběratele (např. při prodeji nemovitosti), vyplňte prosím formulář a přiložte naskenovanou kopii těchto dokumentů:
 • 1. předávací protokol se stavem vodoměru ke dni předání nemovitosti podepsaný novým a původním majitelem
 • 2. výpis z katastru nemovitostí (pokud je) nebo kupní smlouvu s vyznačeným vkladem do katastru či jinou pravomocnou listinu osvědčující vlastnictví nemovitost
(číslo je uvedeno na každé faktuře za vodné a stočné)
(jméno a příjmení nebo název firmy)
Nový majitel
Umístění vodoměru
(pokud je adresa shodná s majitelem, není třeba vyplňovat)
Četnost záloh
(pokud nebude zvoleno, bude četnost záloh určena dodavatelem podle velikosti průměrného odběru)
Vypouštění odpadních vod z jiných zdrojů (např. studna)
* (pro stanovení množství vypouštěných vod ze studny vás kontaktuje referentka odbytu)
Přiložte naskenované dokumenty
Předávací protokol se stavem vodoměru ke dni předání nemovitosti podepsaný novým a původním majitelem
Výpis z katastru nemovitostí (pokud je) nebo kupní smlouvu s vyznačeným vkladem do katastru či jinou pravomocnou listinu osvědčující vlastnictví nemovitost

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ