• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zákazníkům

Vodakva zajišťuje služby spojené s výrobou i dodávkou pitné vody a s odkanalizováním i čištěním odpadních vod pro odběratele ve více než devadesáti městech a obcích z Karlovarska, Sokolovska, Tachovska, Chomutovska i Rakovnicka. O vodovodní služby se stará sedm vodovodních středisek, která jsou rovnoměrně rozmístěna po celém provozovaném území, o kanalizační služby dvě kanalizační střediska sever a jih.

Zákazníci se mohou na tato střediska obracet s veškerými technickými záležitostmi souvisejícími s provozem vodovodů a kanalizací. Vodovodní střediska  slouží také jako kontaktní místa, kde mohou zákazníci vyřizovat veškeré záležitosti ohledně fakturace, smluvních vztahů, platby, reklamace apod. Obracet se mohou také na centrální oddělení odbytu, které sídlí v Karlových Varech - více v kapitole Kontakty.

Pro jednodušší a rychlejší komunikaci jsme pro vás připravili online žádosti a formuláře, kde lze nahlásit stav vodoměru, změnit způsob platby či výši měsíčních záloh, nahlásit změny vašich fakturačních i kontaktních údajů, přehlásit odběratele u domácností či poslat žádost o zákresy sítí ve správě Vodakvy. Můžete využít i možnosti elektronického zasílání faktur v pdf -  stačí odeslat tuto žádost.

Vyberte ze seznamu, která oblast vás zajímá:

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ