• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Od roku 2011 je pro výpočet vodného a stočného na území provozovaném Vodakvou uplatňován cenový vzorec, který je součástí smlouvy o provozování, uzavřené mezi Vodakvou a vlastníkem vodohospodářské infrastruktury (Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech) a schválené Evropskou komisí. Cena vodného a stočného je navíc věcně usměrňovaná podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Sazby vodného a stočného schvaluje každoročně na svém zasedání valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Vodné a stočné je účtováno od roku 2002 ve dvousložkové formě, tedy ve formě pevné a pohyblivé složky. Pohyblivá část se vypočítává podle skutečné spotřeby, k ní se připočítá pevná složka, jejíž výše se určuje podle velikosti fakturačního vodoměru.

Vodné a stočné 2013

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2017...

Vodné a stočné 2013

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2016...

Vysvětlení položek ceny

Co znamená vodné, stočné, pevná složka, pohyblivá složka a průměrná cena...

Cenové kalkulace

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za 2014 a starší...

Starší ceníky

Ceníky 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011...

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ