• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Vyúčtování vodného a stočného se provádí zúčtovací fakturou, vystavenou na základě odečtu skutečného stavu vodoměru, nebo pokud v objektu není měřidlo pomocí tzv. směrných čísel potřeby vody dle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. U většiny odběratelů se toto vyúčtování provádí dvakrát ročně, tedy v šestiměsíčních odečtových cyklech, u velkoodběratelů (průmyslových odběrných míst) pak jednou měsíčně. Fakturovanou částku hradí k datu splatnosti odběratel (majitel nemovitosti), se kterým má Vodakva uzavřenou smlouvu, případně plátce určený ve smlouvě. Další rozúčtování platby vodného a stočného např. na jednotlivé nájemníky je plně v kompetenci odběratele (majitele nemovitosti) a Vodakva ho neprovádí.

Pro mezidobí se stanovují zálohy, a to buď pololetní, určované většinou jako polovina půlroční spotřeby, nebo po dohodě s odběratelem měsíční, s předem stanovenou pevnou částkou platby. Tyto zálohy hradí odběratel podle rozpisu ve vyúčtovací faktuře.

Faktura za vodu elektronicky

Vodakva nabízí zákazníkům novou službu - zasílání faktury v elektronické podobě (e-mail s fakturou v PDF souboru). Máte-li zájem o zasílání faktur elektronicky, nahlašte prosím vaši e-mailovou adresu pomocí tohoto on-line formuláře.

Průvodce fakturou

Jednotlivé položky faktury jsou vysvětleny v průvodci fakturou - dokument v pdf...

Reklamace faktury

Jak postupovat při reklamaci faktury...

Typy záloh

Jaké jsou druhy zálohových plateb za vodné a stočné...

Změna záloh

Jak změnit zálohové platby...

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ