• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Typy záloh

Při šestiměsíční fakturaci se pro mezidobí stanovují dva druhy záloh:

Pololetní zálohy

Výše pololetní zálohy se vypočítává podle spotřeby z předchozího období (většinou jako polovina půlroční spotřeby). Rozpis záloh na další období spolu s pokyny pro platbu jsou vždy uvedeny na zúčtovací faktuře a odběratelé je hradí sami, samostatné zálohové faktury s předtištěnou složenkou nebo převodním příkazem se nezasílají.

Měsíční  zálohy

Měsíční zálohy se stanovují po dohodě s odběratelem, většinou na základě průměrné spotřeby z předchozího období, jejich výši si však může odběratel dle domluvy s Vodakvou sám upravit. Výhodou měsíčních záloh je, že se platba rozdělí na pravidelné menší částky.

Upozornění: od dubna 2012 již nejsou rozesílány tzv. "zálohové faktury", jejichž součástí byla i předtištěná složenka nebo převodní příkaz, a výše záloh na další období je vždy uvedena na vyúčtovací faktuře, spolu s údaji pro platbu a datem splatnosti.  Zálohy tak odběratelé hradí sami k datu splatnosti, pokud nemají dohodnutou platbu inkasem či pomocí SIPO, na základě údajů ve vyúčtovací faktuře. Doporučujeme proto odběratelům, kteří dosud hradili vodné a stočné v hotovosti pomocí poštovní složenky, aby přešli na platbu inkasem, která je i z hlediska výše poplatků nejvýhodnější, případně na platbu bankovním převodem. Také doporučujeme využít možnosti měsíčních záloh, které umožňují rozložit platbu do daleko menších částek než v případě záloh pololetních. Měsíční zálohy mohou být hrazeny v rámci SIPO. Více v kapitolách změny záloh a změna platby.

Další informace k fakturaci:

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ