• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Odběratelé nohou hradit faktury za vodné a stočné a pololetní i měsíční zálohy různými způsoby, buď formou bezhotovostní platby nebo hotovostní platby. Zákazníkům doporučujeme platbu inkasem, která je i z hlediska výše poplatků nejvýhodnější, nebo platbu prostřednictvím SIPO, které lze využít v případě, že má odběratel sjednané měsíční zálohy. 

Nezaplacení vyúčtovací faktury za vodné a stočné ve lhůtě delší než 30 dnů po splatnosti může vést až k případnému přerušení dodávky pitné vody na náklady odběratele. Proto prosíme zákazníky, aby v případě problémů s úhradou faktury za vodné a stočné ihned kontaktovali příslušnou referentku odbytu. Po dohodě lze domluvit splátkový kalendář.

Způsoby platby

Jak postupovat při různých způsobech platby...

Změna platby

Jak oznámit změnu způsobu platby...

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ