• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Přezkoušení vodoměru

Při pochybnostech o správnosti měření vodoměru může odběratel (neboli majitel nemovitosti, kde je vodoměr umístěn) požádat písemně na adrese sídla Vodakvy o jeho přezkoušení, které provádí autorizovaná zkušebna. Po podání písemné žádosti se do nemovitosti dostaví pracovník Vodakvy a po odečtení stavu odebraného množství provede výměnu vodoměru. Odmontovaný vodoměr bude odeslán k přezkoušení do autorizované zkušebny. O výsledku přezkoušení je odběratel informován na základě protokolu, který zkušebna vystaví.

Prokáže-li se, že vodoměr měřil s vyšší než povolenou odchylkou, tzn. že je nefunkční, hradí náklady přezkoušení Vodakva. Pokud je vodoměr vadný (nefunkční), přepočítá se spotřeba vody za reklamované období (pouze jedno fakturační období) podle potřeby za srovnatelné období předchozího roku a rozdíl je odběrateli vyúčtován.

Další informace o vodoměrech:

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ