Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Bublava se dočkala kvalitní pitné vody

Bublava neměla dosud vybudovanou vodovodní síť. Její obyvatelé využívaly vlastní studny či vrty, které však především v letních měsících ztrácely vydatnost a ani jejich kvalita často nebyla dostačující. Řadu let se hledala možnost, jak zajistit vydatný a kvalitní zdroj pitné vody pro tuto obec. Původní projekty, které počítaly s přivedením vody z nedalekých Kraslic či Stříbrné, byly však finančně příliš nákladné. Proto se začala zvažovat možnost napojit Bublavu na vodovodní systém německého města Klingenthal, které s obcí přímo sousedí. Podařilo se navázat spolupráci s německými partnery a na konci roku 2014 se dokončil nový 760 metrů dlouhý vodovodní přivaděč z Klingenthalu do Bublavy, za celkové náklady 1,5 milionů Kč.
Výstavba přivaděče, ukončeného v předávací vodoměrné šachtě, byla prvním krokem k budování nové vodovodní sítě v Bublavě. Na něj dále navazovala výstavba samotného vodovodu v obci, která byla rozdělena na dvě části – první se týkala výstavby vodovodní distribuční sítě a druhá vodojemu. Nový vodojem byl dokončen již v říjnu, distribuční síť se pak dokončila v listopadu. Novou vodovodní síť v Bublavě dotačně podpořily MZE a Karlovarský kraj.

Oznámení