Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Ultrafiltrace na ÚV Svobodka

V oblasti úpravy pitné vody i čištění odpadních vod se dnes ve světě stále více využívá moderních membránových technologií. Jednou z těchto technologií je i ultrafiltrace. Jejím principem je filtrování vody přes husté síto, tzv. membránu, která má otvory (póry) velké pouze stotisíciny milimetru. Toto síto dokáže zachytit všechny nerozpuštění látky do velikosti bakterií a virů, které jsou řádově desetkrát až stokrát větší než póry v membránách. Na druhou stranu však tato velikost pórů umožňuje průchod vápníku a hořčíku, které jsou pro lidský organismus důležité. Ultrafiltrace pomáhá zajistit spolehlivou a bezpečnou úpravu pitné vody i v případě zhoršení kvality surové vody ve vodárenských nádržích, například v souvislosti s rozvojem sinic a řas. Zároveň umožňuje výrazně snížit množství chloru dávkovaného pro hygienické zabezpeční vody v distribuční síti.

V roce 2016 dokončila Vodakva instalaci ultrafiltrační jednotky na úpravně pitné vody Březová, která dodává vodu do Oblastního vodovodu Karlovarska. V České republice se přitom jednalo o vůbec první využití této moderní technologie na takto velké úpravně. Vzhledem k vynikajícím provozním výsledkům bylo rozhodnuto pokračovat ve využití ultrafiltrace i na dalších provozovaných úpravnách.

Od loňského roku se připravuje instalace další ultrafiltrační jednotky na úpravně vody Svobodka. Tato úpravna dodává pitnou vodu do tachovského skupinového vodovodu, který zásobuje zhruba 22 000 obyvatel. Upravuje se zde voda z nádrže Lučiny. Projekt realizuje Vodakva z větší části vlastními pracovníky a na vlastní náklady, obdobně jako v případě úpravny Březová. Také na úpravně Svobodka bude nová technologie instalována do současných prostor za plného provozu úpravny a propojena s původními technologickými částmi, včetně úpravy softwaru na ovládání a řízení úpravny. Zprovoznění ultrafiltrační jednotky na úpravně Svobodka se plánuje na začátek roku 2020.

Oznámení