Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Žlutický vodovod se rozšíří

V letošním roce se zahájí několik projektů, v rámci kterých se rozšíří žlutický skupinový vodovod do dalších obcí či jejich částí a nahradí tak místní nespolehlivé zdroje.

První projekt byl zahájen v červnu 2018. Týká se výstavby nových vodovodních řadů pro napojení Kojšovic (místní část Toužimi) včetně chatové osady Krásný Hrad na žlutický vodovod. Dosud využívali obyvatelé těchto částí vlastní studny a především v letních měsících měli problémy s nedostatkem vody. V rámci projektu se vybudují necelé čtyři km vodovodních řadů. Pro pokládku potrubí se budou využívat z větší části bezvýkopové metody, dokončení výstavby se plánuje na říjen 2018. Projekt bude podpořen dotací z Karlovarského kraje ve výši cca 2,4 milionů Kč, celkové náklady budou 3,3 milionů Kč.

Další obcí, kam se žlutický vodovod v roce 2018 rozšíří, bude Pšov, včetně jeho místních částí Močidlec a Kobylé. Přivaděč do Pšova se napojí na žlutický systém ve Zbraslavi, jeho celková délka bude cca 3,3 km. Po vybudování přivaděče bude možné odstavit dosud využívaný vrt v Močidlci, jehož kvalita i vydatnost byly velmi kolísavé. Stavba přivaděče do Pšova byla zahájena v srpnu 2018 a měla by být dokončena v říjnu 2018, jeho celkové náklady budou necelé dva miliony Kč.

V roce 2018 by se na žlutický vodovod měly napojit ještě Ratiboř a Veselov, místní části Žlutic. V rámci investice bude položeno zhruba osm kilometrů nových vodovodních řadů mezi Žluticemi, Veselovem, Verušicemi a Ratiboří. V místech, kde to bude možné, se budou při pokládce využívat bezvýkopové metody. Nový přivaděč se napojí na skupinový systém ve Verušicích. Na křižovatce mezi Veselovem a Ratiboří se postaví nový vodojem s automatickou tlakovou stanicí. Z tlakové stanice se pak bude voda čerpat do Veselova a Ratiboře. Veselov byl dosud bez veřejného vodovodu, proto se v obci vybudují v rámci projektu i nové rozvodné řady. Ratiboř má již vybudovaný veřejný vodovod, který byl zásobený upravenou vodou z místní studně. Tento zdroj byl však dlouhodobě kapacitně nedostačující a voda se sem musela zavážet cisternami. Objekt místní úpravny se tedy přestaví na vodojem. Projekt má již přislíbenou dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši necelých sedm milionů. Zahájit by se měl na podzim 2018 a jeho celkové náklady se předpokládají ve výši 12,7 milionů Kč.

Oznámení