Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Nový přivaděč do Svojšína

V současné době se dokončuje výstavba nového přivaděče do Svojšína, kterým se vyřeší zásobování celé oblasti pitnou vodou. Projekt se realizuje od listopadu 2017. Jeho celkové náklady budou 4,3 milionů Kč, z toho zhruba 2,8 milionů pokryje dotace MZe.

Svojšín, Řebří, Nynkov i Holyně byly dosud zásobovány pitnou vodou ze společného zdroje, kterým byl podzemní vrt v blízkosti řeky Mže. Z vrtu se voda čerpala do úpravny vody a dále do vodojemu Svojšín (Jedlová). Vydatnost tohoto zdroje byla však nedostatečná, především v letním období, kdy se voda musela doplňovat do vodojemu cisternami. Aby se vyřešily problémy s nedostatkem pitné vody ve Svojšíně a okolních vesnicích, byl navržen projekt na posílení současného kapacitně nevyhovujícího podzemního vrtu o nový zdroj. Tím se stalo prameniště Pražka, ze kterého byla dosud zásobována pouze obec Benešovice.

Z Benešovic se tedy vybudoval nový vodovodní přivaděč, který vede přes Lom u Stříbra a Nynkov a je zakončen ve stávajícím vodojemu Svojšín. Přivaděč byl zhotoven z polyetylenového potrubí a jeho celková délka je cca čtyři kilometry. Součástí projektu je také výměna strojní technologie včetně elektrického zařízení v čerpací stanici Pražka a úpravy vystrojení vodojemů Lom a Svojšín. Bude zde osazen nový kompaktní řídicí systém s dálkovým bezdrátovým přenosem vybraných informací na dispečink do Karlových Varů. Samozřejmostí je i monitorování vnitřních prostorů proti neoprávněnému vstupu.

Na nový přivaděč se po jeho dokončení napojí také Lom u Stříbra. Vyřeší se tím problémy se zásobováním pitnou vodou i této vesnice, její dosavadní podzemní zdroj i vodojem budou odstaveny. Na přivaděči bude také připravena odbočka pro budoucí napojení osady Pražka. Do budoucna se jako konečné řešení plánuje napojit celý systém zásobování Svojšína a jeho okolí na skupinový vodovod Stříbro. K přepojení na stříbrský vodovod však dojde až po dobudování dopravní cesty.

Oznámení