Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Elektrochlorace na ÚV Březová

Pro desinfekci pitné vody využívala Vodakva na svých velkých úpravnách dávkování plynného chlóru. Manipulace s tímto plynem však přinášela bezpečnostní rizika. Proto se společnost dlouhodobě zabývala otázkou možné náhrady této technologie.

Vhodnou alternativou dávkování plynného chlóru je desinfekce koncentrovaným roztokem chlornanu sodného. Tato metoda je velmi rozšířená pro desinfekci menších vodních zdrojů a pro následné hygienické zabezpečení vody na vodovodní síti. Její využití na velkých úpravnách v obtížně dostupných lokalitách je však problematické. Průmyslově vyráběný koncentrovaný produkt, který se při této metodě používá, je totiž nutno dovážet v barelech a nelze ho ve větším množství skladovat, aby nedošlo ke snížení koncentrace účinné látky a tvorbě sedimentů.

Tyto problémy řeší technologie tzv. „elektrochlorace“. Při ní se desinfekční prostředek (zředěný roztok chlornanu sodného) vyrábí elektrolýzou z nasyceného roztoku chloridu sodného, tedy z roztoku potravinářské soli, přímo na úpravně vody. Potravinářská sůl je pro skladování a transport bezproblémová a provoz má vždy k dispozici čerstvě vyrobený desinfekční prostředek.

Vodakva elektrochloraci instalovala již v roce 2010 na úpravně pitné vody ve Žluticích. Výsledky osmiletého provozu tohoto zařízení byly výborné. Potvrdily, že elektrochlorace je bezpečná a spolehlivá metoda desinfekce. Navíc jde o zařízení, které nemá negativní dopad na životní prostředí a jehož provoz je ekonomicky srovnatelný s provozem dávkování plynného chloru.

Také na dalších dvou provozovaných úpravnách Svobodka a Milíkov došlo k odstavení dávkování plynného chlóru. Vzhledem k nižší výrobě těchto úpraven i jejich snadné dosažitelnosti pro nákladní přepravu bylo rozhodnuto využívat zde pro desinfekci chlornan sodný jako chemikálii, kterou je možno zakoupit přímo.

Poslední úpravnou s dávkováním plynného chlóru tak zůstala pouze Březová, která je největší provozovanou úpravnou Vodakvy. Tato úpravna byla před dvěma lety rozšířena o třetí stupeň úpravy – ultrafiltrační jednotku. Zavedení ultrafiltrace umožnilo násobně snížit množství dávkovaného chlóru.

Vzhledem ke zkušenostem s elektrochlorací na úpravně Žlutice bylo rozhodnuto v letošním roce instalovat tuto technologii také na úpravně vody Březová. Na základě výběrového řízení byla vybrána technologie německé firmy ProMinent. Tato technologie je schopná vyrobit 500 g chlóru za hodinu v koncentraci 20 g/l. Součástí technologie je elektrolyzér s membránovým reaktorem na výrobu chlóru, přičemž při výrobě dochází k odpouštění anolytu (směs vyšších oxidů chloru), což výrazně zvyšuje čistotu vyrobeného produktu. Součástí zařízení je rovněž akumulační nádrž vyrobeného roztoku chlornanu a dávkovací čerpadla.

Oznámení