94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Provozní střediska vodovodů nabízí zákazníkům následující služby:

V případě zájmu o tyto služby kontaktujte prosím příslušné provozní středisko - vyberte podle obce, kde chcete objednané služby realizovat.

 • stavební opravy a rekonstrukce vodovodních řadů a přípojek
 • odstraňování havárií na vodohospodářských zařízení
 • výstavba nových vodovodních řadů
 • výstavba nových vodovodních přípojek včetně vodoměrných šachet a jejich vystrojení
 • montáže redukčních ventilů, filtrů a zpětných klapek na vodovodní potrubí
 • řezání spar živičných a betonových komunikací a ploch
 • provádění dezinfekce vodovodních řadů a přípojek
 • provádění tlakových zkoušek vodovodních potrubí a přípojek dle platných ČSN a EN
 • zajišťování nouzového nebo náhradního zásobování pitnou vodou
 • trasování a vytyčování vodovodních potrubí
 • technické poradenství v problematice zásobování vodou a při přípravách staveb vodovodů
 • technické dozory vodohospodářských staveb
Ceny za nabízené služby jsou k dispozici na příslušném provozním středisku.

Oznámení