Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Hlavními akcionáři společnosti Vodakva jsou Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) a SUEZ, francouzská společnost s mezinárodní působností v oblasti vodárenství.

 

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech 46,79% logo VSOZČ
SUEZ Environnement 49,78%  
ostatní 3,44%  

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

Dobrovolný svazek rovnoprávných obcí

Dnes 100 členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech ( VSOZČ) spojuje jednotný model péče o vodovody a kanalizace. Počet členů VSOZČ se za 25 let existence více než zdvojnásobil. VSOZČ působí na území se 190 tis. obyvateli, které zasahuje do Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Členem VSOZČ se může stát obec, která vloží vodohospodářský infrastrukturní majetek do jeho hospodaření a je přijata valnou hromadou. Dobrovolnost členství je dána stanovami, které umožňují každé obci s obecním vodohospodářským majetkem ze sdružení vystoupit. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kde má každá obec jeden hlas. Valná hromada VSOZČ rozhoduje kromě jiného o ceně vodného a stočného a o investičních plánech.

Veřejná služba pod veřejnou kontrolou

Sdružení přeneslo provozní smlouvou starost o provozování, údržbu, opravy a také o rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací na provozní společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., ( Vodakva), ve které je jedním ze dvou řídících akcionářů. S druhým hlavním akcionářem, mezinárodní skupinou SUEZ, působící dlouhodobě v oboru vodovodů a kanalizací, má uzavřenou akcionářskou dohodu, která stanoví způsob hlasování a rozdělení funkcí v orgánech Vodakvy. VSOZČ tak ve spolupráci s druhým odborným akcionářem přímo ovlivňuje a kontroluje úroveň služeb a dohlíží na hospodaření Vodakvy. Také realizace investic, které jsou zajišťovány Vodakvou, je prostřednictvím účasti ve výběrových komisích pod kontrolou příslušných obcí.

Nejen provozní, ale i investiční solidarita

Veškeré příjmy VSOZČ, které tvoří nájemné od Vodakvy, výnosy z akcií ve Vodakvě a účelové investiční dotace, slouží k financování investic do vodovodů a kanalizací. Úplná vzájemná solidarita obcí, tedy nejen provozní, ale také investiční, umožňuje, bez negativních dopadů na rozpočty členských obcí, soustředit dostatek fi nančních prostředků na dostavbu chybějící vodárenské a kanalizační infrastruktury obcí. Investiční solidarita také podporuje optimální technicko-ekonomická řešení rozšiřováním skupinových vodovodů a výstavbou skupinových kanalizací s čistírnami odpadních vod pro více obcí. Majetek VSOZČ, v jeho pořizovací hodnotě, tak mohl vzrůst   z původní 1,2 mld. na 6,7 mld. Kč.

Skupina SUEZ

Francouzská společnost Lyonnaise des Eaux byla první zahraniční společností v oblasti vodárenství, která začala na počátku 90. let působit v tehdejší ČSFR, později po jejím rozdělení v České a na konci 90. let rovněž ve Slovenské republice. Nejprve to souviselo s mezinárodní expanzí Lyonnaise des Eaux a poté, po spojení společností SUEZ a Lyonnaise des Eaux v roce 1997, s budováním velké nadnárodní francouzsko-belgické skupiny SUEZ Lyonnaise des Eaux, která byla později přejmenována na SUEZ. V polovině roku 2008 došlo ke spojení společnosti Gaz de France a SUEZ a vytvoření nové společnosti GdF SUEZ. Zároveň všechny environementální aktivity byly převedeny na nově vytvořenou společnost SUEZ Environnement, jejíž akcie byly uvedeny na pařížskou burzu. V roce 2017 společnost SUEZ realizovala nákup GE Water & Process Technologies, vodárenské části nadnárodní společnosti General Electric Company.

V současné době je SUEZ jednou z největších společností v oblasti tzv.“utilities“ a po celém světě zaměstnává 90 000 zaměstnanců. Největším akcionářem SUEZ je společnost Engie (dříve GdF SUEZ).
Společnosti SUEZ se během více jak dvaceti pěti letého působení na vodárenském trhu v ČR podařilo vstoupit do deseti vodárenských společností prakticky na celém území ČR. V současné době je po několika uskutečněných fúzích společnost SUEZ přítomna celkem v pěti vodárenských společnostech.

Jedná se o provozní společnosti působící ve velkých městech, jako jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., v Brně či Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., v Ostravě, nebo společnosti středně velkého typu působící ve venkovských regionech (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., v Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém a Středočeském kraji, Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., v Šumperku a okolí a Vodohospodářská společnost Benešov působící v Benešovském regionu).

Celkem společnosti, kde má SUEZ svůj majetkový podíl, zásobují přibližně 1,1 mil obyvatel České republiky pitnou vodou. Tímto se SUEZ řadí mezi dva největší privátní mezinárodní provozovatele v oblasti vodárenství v ČR. Zájmy skupiny SUEZ v České republice zastupuje společnost SUEZ CZ a.s., která kromě vodárenství působí i v oblasti odpadového hospodářství.

Oznámení