Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodakva je držitelem certifikátů ISO:

  • na systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • na systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
  • na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2008

Certifikáty byly vydány na všechny služby, které Vodakva zajišťuje, tzn. na provoz vodárenských a kanalizačních systémů včetně účetních služeb, na služby v dodávkách pitné vody, v odstraňování odpadních vod, na inženýring, projekci a provádění vodohospodářských a liniových staveb včetně technologií a na dopravu a mechanizaci.

Certifikáty jsou platné do 17.6. 2020, vydala je společnost Stavcert s. r. o., certifikační orgán akreditovaný Českým institutem pro akreditaci dne 17. 6. 2017.

    

Akreditace laboratoře Vodakvy

Laboratoř má zavedený systém jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025, tento systém má prověřený českým institutem pro akreditaci Praha - Osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č.1443.

Oznámení