Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Tento formulář využijte v případě, že se mění plátce (například nájemník) vodného a stočného, kterého určuje majitel nemovitosti. Pokud se mění majitel nemovitosti, využijte formulář přihlášení/odhlášení odběratele.

Údaje o zásobované nemovitosti (=odběrném místě)

(číslo je uvedeno na každé faktuře za vodné a stočné)
(jméno a příjmení nebo název firmy)
(např. nový nájmník, jméno a příjmení nebo název firmy)
(datum změny plátce)
(stav vodoměru ke dni změny poplatníka)
(v případě firmy)

Kontaktní údaje nového plátce (pokud je adresa shodná s adresou zásobované nemovitosti, nevyplňuje se)

(nepovinný údaj, pro snažší komunikaci však doporučujeme vyplnit)
(pokud si přejete elektronickou komunikaci, prosím vyplňte)

Fakturační adresa (pokud je shodná s kontaktní adresou, nevyplňuje se)

(jméno a příjmení nebo název firmy)

Zasílací adresa pro faktury (pokud je shodná s fakturační adresou, nevyplňuje se)

Měsíční zálohy

(pokud nebudou zvoleny měsíční zálohy, bude platba probíhat čtyřikrát ročně - 2x na základě fyzického odečtu a 2x na základě výpočtu dle prům. spotřeby)
(určete požadovanou výši měsíční zálohy)

Způsob platby

(při výběru platby inkasem či převodním příkazem, při platbě inkasem je třeba nastavit v bance povolení pro účet Vodakvy č. 20001-1608341/0100)
(při výběru platby pomocí SIPO)

Kanalizace

Vypouštění odpadních vod z jiných zdrojů (např. studna)

* (pro stanovení množství vypouštěných vod ze studny vás kontaktuje referentka odbytu)
refresh
Antispamová ochrana

Oznámení