Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

V pondělí 11.2.2019 se pod tíhou sněhu propadla část střechy na úpravně vody Myslivny, nad místností s usazovacími nádržemi. V současné době na úpravně zasahují hasiči, kteří odklízejí zbylý sníh a provizorně zajistí střechu. Propadem střechy byla zasažena část technologie úpravy, kterou však lze odstavit z provozu, aniž by se ohrozila kvalita či množství vyrobené vody. Úpravna tedy bude i po odstavení této části technologie schopna zajistit dodávku pitné vody v dostatečné kapacitě.

Úpravna vody Myslivny zásobuje pitnou vodou Boží Dar, Mariánskou, Nové Město a severní část Jáchymova. Zatím je výroba vody pozastavena, ve vodojemech je však zásoba vody na dobu čtyř dnů, takže dodávka pitné vody není ohrožena. Aby se šetřila kapacita ve vodojemech, byla pro severní část Jáchymova obnovena dodávka vody z místních pramenišť, které byly sice v minulosti odstaveny, ale stále slouží jako rezervní zdroje. Dolní část Jáchymova (včetně Lázní Jáchymov), je zásobena z úpravny vody Březová. O dalším vývoji situace vás budeme informovat na našich webových stránkách.

14.2.1019 - Aktuální informace

Technologie úpravny byla upravena tak, aby mohla i bez odstavené části zajistit výrobu pitné vody. Výroba pitné vody byla již plně obnovena.

Oznámení