94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Ceník vodného a stočného pro členské obce Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech

Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2020 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ),  jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení konané dne 29.11.2019 - viz seznam členských obcí.

Poznámka: Po nabytí účinnosti novely zákona o DPH od 1.5.2020 došlo ke snížení sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. V ceníku jsou proto uvedené ceny s DPH v obou sazbách. 

Pohyblivé složky - platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody

ceny v Kč za 1m

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%) bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%) bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%)
36,44 41,91 40,08 28,18 32,41 31,00 64,62 74,32 71,08

Pevné složky - roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru

ceny v Kč za rok

fakturační vodoměr - Qn [m3/h] vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%) bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%) bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%)
1,5 936 1076,40 1 029,60 879 1 010,85 966,90 1 815 2 087,25 1 996,50
2,5 1 593 1 831,95 1 752,30 1 509 1 735,35 1 659,90 3 102
3 567,30 3 412,20
3 1 982 2 279,30 2 180,20 1 888 2 171,20 2 076,80 3 870 4 450,50 4 257,00
3,5 2 406 2 766,90
2 646,60  2 305 2 650,75 2 535,50 4 711
5 417,65
5 182,10
5 3 871 4 451,65 4 258,10
3 759 4 322,85 4 134,90 7 630
8 774,50 8 393,00
6 4 989 5 737,35
5 487,90
4 883 5 615,45  5 371,30 9 872 11 352,80 10 859,20
7 6 210
7 141,50
6 831,00
6 119 7 036,85 6 730,90 12 329
14 178,35 13 561,90
10 10 423
11 986,45
11 465,30
10 435 12 000,25
11 478,50
20 858
23 986,70 22 943,80
15 19 014
21 866,10
20 915,40
19 389
22 297,35 21 327,90 38 403
44 163,45 42 243,30
20 29 271
33 661,65
32 198,10
30 243 34 779,45 33 267,30 59 514
68 441,10 65 465,40
25 40 976
47 122,40
45 073,60
42 770
49 185,50 47 047,00 83 746
96 307,90 92 120,60
30 53 983
62 080,45
59 381,30
56 815
65 337,25 62 496,50 110 798
127 417,70 121 877,80
35 68 181
78 408,15
74 999,10
72 262 83 101,30
79 488,20 140 443
161 509,45
154 487,30
40 83 487
96 010,05
91 835,70
89 022
102 375,30 97 924,20
172 509
198 385,35
189 759,90
50 117 157
134 730,55
128 872,70
126 193
145 121,95
138 812,30
243 350
279 852,50
267 685,00
60 154 571
177 756,65
170 028,10 167 870
193 050,50
184 657,00
322 441
370 807,15
354 685,10
75 217 041
249 597,15
238 745,10 238 101
273 816,15
261 911,10
455 142
523 413,30
500 656,20
80 239 439
275 354,85
263 382,90 263 438
302 953,70
289 781,80 502 877
578 308,55
553 164,70
90 286 454
329 422,10
315 099,40 316 843
364 369,45 348 527,30
603 297
693 791,55
663 626,70
100 336 294
386 738,10
369 923,40
373 739
429 799,85
411 112,90
710 033
816 537,95
781 036,30
120 443 913
510 499,95
488 304,30
497 407
572 018,05
547 147,70 941 320
1 082 518,00
1 035 452,00

Poznámka:  V případě tlakové přípojky kanalizace, u které je technologie pro domovní čerpací stanice odpadních vod v majetku Vodakvy a tato technologie je napájená elektrickou energii z domovní přípojky odběratele, se cena pevné složky stočného snižuje pro rok 2020 o 0,55 Kč bez DPH na 1 m3 fakturovaného stočného.

Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)

pohyblivá složka pevná složka celkem
bez DPH bez DPH bez DPH
28,18 3,95 32,13

Průměrná cena (tzn. cena v jednosložkové kalkulaci, uváděná pouze pro porovnání s ostatními regiony, kde nemají dvousložkové vodné a stočné).

vodné stočné celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%) bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%) bez DPH s DPH (15%) s DPH (10%)
41,35 47,55 45,49 32,13 36,95 35,34 73,48 84,50 80,83

Poznámka: V obci Lužná platí pro všechny odběratele jednosložková cena vodného a stočného ve výši průměrné ceny, tedy 73,48 Kč za m3 bez DPH. V obci Blatnice je pro domácnosti cena jednosložková ve výši průměrné ceny (73,48 Kč za m3 bez DPH), u ostatních odběratelů se v Blatnici účtuje dvousložková cena dle výše uvedeného ceníku.

Ceníky pro obce provozované na individuální provozní smlouvu:

Ceník stočného pro členské obce Sdružení mikroregionu Balkán

Ceník stočného pro obec Vysoká Pec

Další informace k ceně vodného a stočného:

Oznámení