Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Průvodce fakturou s vysvětlením jednotlivých položek v pdf

Upozornění: od dubna 2012 již nejsou rozesílány tzv. "zálohové faktury", jejichž součástí byla i předtištěná složenka nebo převodní příkaz, a výše záloh na další období je vždy uvedena na vyúčtovací faktuře, spolu s údaji pro platbu a datem splatnosti.  Zálohy tak odběratelé hradí sami k datu splatnosti, pokud nemají dohodnutou platbu inkasem či pomocí SIPO, na základě údajů ve vyúčtovací faktuře. Doporučujeme proto odběratelům, kteří dosud hradili vodné a stočné v hotovosti pomocí poštovní složenky, aby přešli na platbu inkasem, která je i z hlediska výše poplatků nejvýhodnější, případně na platbu bankovním převodem. Také doporučujeme využít možnosti měsíčních záloh, které umožňují rozložit platbu do daleko menších částek než v případě záloh pololetních. Měsíční zálohy mohou být hrazeny v rámci SIPO. Více v kapitolách změny záloh a změna platby.

Další informace k fakturaci:

Oznámení