Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Žlutický vodovod se rozšiřuje

V roce 2018 se na žlutický skupinový vodovod napojily další části obcí, jeho rozšiřování  pokračuje i v roce 2019.S dotační podporou Karlovarského kraje byla na konci roku dokončena výstavba nových vodovodních řadů pro napojení místních částí Toužimi - Kojšovic a  chatové osady Krásný Hrad. V rámci tohoto projektu, podpořeného dotací Karlovarského kraje, se vybudovaly necelé čtyři km vodovodních řadů. Vyřešily se tím problémy s nedostatkem vody z dosud využívaných studní. Na žlutický vodovod se v roce 2018 také nově napojil  Pšov, včetně jeho místních částí Močidlec a Kobylé.  Přivaděč do Pšova se napojil na žlutický systém ve Zbraslavi, jeho celková délka je cca 3,3 km. Po vybudování přivaděče se odstavil dosud využívaný vrt v Močidlci, jehož kvalita i vydatnost byly velmi kolísavé.

V roce 2019 budou pokračovat práce na napojení Ratiboře a Veselova, místních částí Žlutic. Nový přivaděč se napojí na skupinový systém ve Verušicích. V rámci investice bude položeno zhruba osm kilometrů nových vodovodních řadů mezi Žluticemi, Veselovem, Verušicemi a Ratiboří. V místech, kde to bude možné, se budou při pokládce využívat bezvýkopové metody. Na křižovatce mezi Veselovem a Ratiboří se postaví nový vodojem s automatickou tlakovou stanicí. Z tlakové stanice se pak bude voda čerpat do Veselova a Ratiboře. Veselov byl dosud bez veřejného vodovodu, proto se v obci vybudují v rámci projektu i nové rozvodné řady. Ratiboř má již vybudovaný veřejný vodovod, který byl zásobený upravenou vodou z místní studně. Tento zdroj byl však dlouhodobě kapacitně nedostačující a voda se sem musela zavážet cisternami. Objekt místní úpravny se tedy přestaví na vodojem. Projekt má již přislíbenou dotaci z Ministerstva zemědělství. Do budoucna se připravuje další rozšíření žlutického vodovodu do Bečova a do obcí v okolí Valče. 

Movie about Vodakva