Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodakva nabízí zákazníkům různé způsoby komunikace, aby si mohli sami vybrat, která cesta jim nejlépe vyhovuje. Můžete tedy využít budˇcentrálních oddělení v sídle firmy, nebo se přímo obracet na jednotlivé vodovodní či kanalizační provozy, které spravují vodovody a kanalizace ve vaší obci, či na další provozy v rámci Vodakvy.

Pro hlášení havárií využívejte naši bezplatnou telefonní linku na centrální dispečink s 24 hodinovou obsluhou. Pro řešení záležitostí souvisejících s fakturací, platbou, vodoměrem, reklamacemi, změnou odběratele apod. se můžete obracet na centrální oddělení fakturace v sídle firmy nebo přímo na jednotlivé referentky v sídle příslušného vodovodního provozu. S technickými problémy v oblasti vodovodů a kanalizací se obracejte opět na centrální dispečink nebo přímo na příslušné provozy vodovodů a kanalizací. Písemnou či elektronickou komunikaci prosím směřujte na adresu sídla firmy či na centrální e-mailovou adresu.

Na které vodovodní či kanalizační středisko se obracet, zjistíte v seznamu kontaktů podle obcí, kde najdete i kontakt na příslušnou referentku pro fakturaci a smlouvy a na oddělení technického úseku. V seznamu najdete nejen spádové obce, ale i jejich části. Karlovy Vary spravují dvě střediska, vybírejte tedy podle jednotlivých čtvrtí. V kapitole kontakty podle provozů najdete seznam všech provozů Vodakvy podle druhu činnosti.

Hlášení poruchSídlo společnostiFakturace a smlouvyDalší kontakty

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

Oznámení