Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

V současnosti provozuje Vodakva 100 měst a obcí v rámci provozní smlouvy s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, což představuje území o rozloze cca 3000 km2, 190 tisíc zásobovaných obyvatel a vodárenský majetek sdružení za více než 6 mld. Kč. Kromě toho provozuje Vodakva v rámci individuálních provozních smluv šest obcí mimo Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a 22 lokalit ve vlastnictví jiných subjektů. Celkem se společnost stará o 1595 km vodovodů a 788 km kanalizací, dále o 27 úpraven pitné vody, 80 čistíren odpadních vod, 194 vodojemů, 135 čerpacích stanic pitné vody a 151 čerpacích stanic odpadních vod.

Oznámení