Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Bezhotovostní platba

  • inkaso
  • převodní příkaz
  • sdružené inkaso (SIPO) – při platbě formou měsíčních záloh

Hotovostní platba

  • poštovní poukázka typu A

Inkasní způsob platby je pro odběratele nejvýhodnější, i z hlediska výše poplatků. V případě, že se pro tento druh platby rozhodnete, je nutné dát ke svému účtu v bance svolení k inkasní platbě na účet akciové společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary č. 20001-1608341/0100.

V případě platby bankovním převodem jsou veškeré údaje, potřebné pro úhradu případného nedoplatku a záloh na další období, uvedeny na zúčtovací faktuře. Bankovní spojení pro platbu vodného a stočného je 20001-1608341/0100. Jako variabilní symbol pro platbu zúčtovací faktury se používá číslo dané faktury, pro platbu záloh používejte jako variabilní symbol číslo uvedené u jednotlivých záloh, pouze v případě platby trvalým příkazem použijte jako variabilní symbol číslo vašeho zákaznického účtu, které rovněž najdete na faktuře.

Pokud se rozhodnete pro formu úhrady vodného a stočného formou měsíčních záloh, lze pro platbu využít i sdružené inkaso - SIPO. V tomto případě stačí oznámit Vodakvě vaše spojové číslo, které je uvedeno na každém výpisu SIPO. Výši měsíčních záloh si můžete sjednat telefonicky u přílušné referentky. 

V případě hotovostní platby poštovní složenkou je předtištěná složenka rozesílána pouze pro úhradu případného nedoplatku jako příloha vyúčtovací faktury. Pro platbu záloh se poštovní poukázka nezasílá, odběratelé si ji vyplňují sami dle pokynů v zúčtovací faktuře. Bankovní spojení pro platbu vodného a stočného je opět 20001-1608341/0100

Přeplatky a nedoplatky

Pokud vznikne na vašem účtu přeplatek, bude vám v plné výši navrácen. V případě, že Vodakva zná vaše bankovní spojení, zašle vám jej přímo na váš bankovní účet, jinak bude přeplatek vrácen složenkou. Drobné nedoplatky a přeplatky jsou převáděny do záloh na další období.

Veškeré změny způsobu platby nám prosím nezapomeňte oznámit!

Další informace k platbě:

Oznámení